Curriculum Vitae


Data for Sidsel Jensen :
Fødselsdato : 14 februar 1975
Ægteskabelig status : ugift, samboende, 2 børn

Uddannelsesmæssig baggrund :

1990 - 1993 Matematisk studentereksamen fra Helsingør Gymnasium
1993 - 1996 Økonomi studie ved Københavns Universitet (ikke afsluttet)
1996 - 2002 Bachelorstuderende i Datalogi ved Københavns Universitet (færdiggjort)
2000 - 2002 Bifag i Informationsspsykologi på KUA (Færdiggjort)
2002 - 2010 Kandidatstuderende i Datalogi ved Københavns Universitet (Færdiggjort)

Beståede 2.dels kurser på DIKU

Efterår 2001		Udvidet Datanet (7,5 ECTS), Robot Eksperimentarium (7,5 ECTS)
Forår 2002 		Robot studiegruppe (uformelt) - Bachelorprojekt "Real-time image processing on an iPAQ based robot (iBOT)"
Efterår 2002		Soft Computing (10 ECTS), Skriftligt 2.dels klynge projekt (7,5 ECTS)
Forår 2003		IT-Projektledelse IT-C (7,5 ECTS), Deltagelse i DTU Robocup 2003 (7,5 ECTS)
Efterår 2003		Barselsorlov
Forår 2004		Barselsorlov
Efterår 2004 		Introduktion til distribuerede systemer (7,5 ECTS), IT-Sikkerhed IT-U (7,5 ECTS), Sensor Netværk (7,5 ECTS)
Forår 2006 		Skrifteligt 2.dels sensor netværk projekt "Toward TinyOS for 8051" (7,5 ECTS)
Forår 2008 	 	Specialebedømmelse (2,5 ECTS)
Efterår 2008		Specialeskrivning (30 ECTS)
Forår 2009 		Speciale: "Using Experiments to Learn Abstract Computer Science Concepts"
Efterår 2009		Barselsorlov
Forår 2010		Skriftligt 2. dels projekt "Hydrophone equipped mote" (10 ECTS)

Erhvervsmæssig baggrund :

Januar 1996 - November 1996 EDB-medhjælper hos Struers A/S
November 1996 - December 1998 Konsulent hos DIGITAL Equipment Corporation A/S,
senere Compaq Computer A/S
Januar 1999 - Juni 1999 Systemkonsulent hos RAMBØLL Informatik
Juli 1999 - December 2001 Systemadministrator hos E-scape Interactive
senere Tribal DDB København
Januar 2002 - Maj 2010 UNIX Systemadministrator på Datalogisk Institut, Kbh. Universitet
Juni 2010 - pt. UNIX Systemadministrator hos TeliaSonera

Faglig kunden :

Arbejdet med almindelige win3.11 maskiner på netværk herunder også DOS.
Administration og drift af større NT servere og BackOffice produkter.
Opsætning af NT, IIS og SQL server for Lego og drift af www.lego.com.
Ligeledes for www.carlsberg.com.
Drift af webhotel baseret på IIS og Exchange.
Vedligehold af DNS server.
Vedligehold af ipfw firewall, DHCP og Bind DNS på FreeBSD platform
Installation og opsætning af open source software
Installation og opsætning af større videnskablig klynge (240 computere)
Vedligehold af RedHat/Gentoo maskinpark
Vedligehold af Macintosh OS X maskiner
Installation af Solaris 9 og SunRay terminalpark med 200 terminaler
Vedligehold af LPRng printserver løsning

Operativsystemer :

DOS
Win3.X
Win9X
Windows ME
WindowsNT Workstation 4.0
Windows 2000 Professional
WindowsNT Server 3.51, 4.0
FreeBSD fra version 4.0 og frem
Solaris 9 og 10
Linux Red Hat
Debian Linux
Gentoo Linux
Mac OS X (fra 10.1 og frem)

Sprog :

LISP
ML
Emerald
lidt Assembler
noget C
C++
HTML
lidt XML
PHP
SQL
PL/SQL
Perl
Java

Kurser :

NLP kursus Oktober 1998
Teambuilding kursus November 1998
Innovationskursus 1999
Systemadministration i Solaris 7 November 2000
Black Hat Security seminar 2004
Mødeledelse efterår 2006

Sprogkundskaber :

Dansk
Engelsk i skift og tale
Tysk / Svensk / Norsk

Interesser :

Spejder, klanmedlem i Laertes Klan, Prins Hamlet Gruppe
Spejder-leder (on/off) hos HellerupSpejderne
Bestyrelsesmedlem og formand af DKUUG - Dansk Unix System brugergruppe i perioden 2003-2006
Bestyrelsesmedlem og medstifter af BSD-DK - BSD brugergruppe i Danmark i perioden 2001-2005
Board member of Software Freedom Day International 2005-2006
Medarrangør af uptime(1)
Medarrangør af Linuxforum 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 & 2007
Medarrangør af EuroBSDCon 2007
Medarrangør af Open Source Days 2008, 2010 og 2011
Moderator på announce@opensource.dk
Sun Campus Ambassador på KU (Nov. 2007 - Maj 2009)